Individual
Speedy Wallet (Thanh toán ngay)
Bảo trì tài khoản
MIỄN PHÍ
Gửi BTC/ETH đến người dùng IDc khác
MIỄN PHÍ
Nhận BTC/ETH từ người dùng IDc khác
MIỄN PHÍ
Trao đổi BTC/ETH
MIỄN PHÍ
Trao đổi BTC/ ETH bằng FIAT
(sắp có)
Mua BTC/ETH được cung cấp bởi Simplex
5% (tối thiểu 10 Eur) + 2% phí dịch vụ IVYN Dc
Bán BTC/ ETH
(sắp có)
Basic Wallet (khung thời gian Chuỗi khối)
Nhận/ Gửi (trên Chuỗi khối)
Phí Mạng được áp dụng
Thương nhân
Tại các địa điểm (cửa hàng, quán bar…)
Bảo trì tài khoản
MIỄN PHÍ
Gửi BTC/ETH đến người dùng IDc khác
MIỄN PHÍ
Nhận BTC/ETH từ người dùng IDc khác
MIỄN PHÍ
Trao đổi BTC/ETH
MIỄN PHÍ
Trao đổi BTC/ ETH bằng EUR
(sắp có)
Mua BTC/ETH được cung cấp bởi Simplex
5% (tối thiểu 10 Eur) + 2% phí dịch vụ IVYN Dc
Bán BTC/ ETH
(sắp có)
Thương nhân Trực tuyến
Tích hợp
MIỄN PHÍ
Bảo trì tài khoản
MIỄN PHÍ
Gửi BTC/ETH đến người dùng IDc khác
MIỄN PHÍ
Nhận BTC/ETH từ người dùng IDc khác
2.5% - 5.5%
Trao đổi BTC/ ETH bằng FIAT
(sắp có)