Nhận nhiều hơn với
Ivyn
Digital Currency

Mở rộng doanh nghiệp của bạn bằng việc chấp nhận tiền điện tử và tham gia cuộc cách mạng Chuỗi khối! Nếu bạn là một doanh nhân, một chuyên gia hoặc một chủ cửa hàng, tại sao bạn không gia tăng lượng khách hàng của mình bằng việc chấp nhận sử dụng Bitcoin và Ether thông qua giải pháp thanh toán nhanh chóng của chúng tôi? Nền tảng của chúng tôi cũng hoàn hảo cho mục đích kế toán. Bạn đang kinh doanh Thương mại điện tử? Chúng tôi có API để tích hợp liền mạch với nền tảng của chúng tôi! Hãy liên lạc với chúng tôi và mở mang doanh nghiệp của bạn đến hàng triệu người đang nắm giữ tiền mã hóa trên toàn thế giới!

Get the App

Khám phá các lợi ích của Ivyn Digital Currency cho:

Dễ dàng giống như sử dụng tiền FIAT
Gửi tiền và chuyển khoản BTC/ ETH ngay lập tức

Ivyn Digital Currency API trợ giúp bất kỳ thương nhân nào cung cấp các dịch vụ trực tuyến để tích
hợp hiệu quả các loại tiền mã hóa.
Đó là việc chấp nhận một tiền tệ mới, giống như bất kỳ tiền tệ nào khác.
Các thương nhân có thể dễ dàng sắp xếp các giao dịch. Nhận và thanh toán luôn bằng BTC hoặc
ETH ngay lập tức. Thương nhân và cá nhân quyết định điều kiện và khi nào cần chuyển đổi.
Tiền mã hóa trong FIAT thông qua nền tảng của chúng tôi hoặc bất kỳ trao đổi bên ngoài nào bạn
chọn.

Dễ dàng giống như sử dụng tiền FIAT
Thanh toán ngay bằng BTC/ETH

Sau khi đăng ký, bạn chỉ cần hiển thị Speedy Wallet QR codecủa bạn cho khách hàng, và nhận thanh toán bằng BTC và ETH ngay lập tức!

Thanh toán bằng các tiền mã hóa. Dễ dàng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Hãy liên hệ…

Nhận thanh toán bằng các tiền mã hóa. Dễ dàng.

Hãy xem video ngắn để biết thêm chi tiết.

Bạn có thắc mắc? Nhắn tin cho chúng tôi!

Hãy liên hệ…

Quy trình

Tải Ứng dụng

Đăng ký

Chụp màn hình hiển thị QR code của bạn và in nó. Nếu không, hãy đăng nhập tại đây và in Speedy Wallet QR code của bạn

Hiển thị QR của bạn cho khách hàng và nhận thanh toán ngay lập tức

Đã đăng ký? Yêu cầu nhãn dán cửa sổ cho cửa hàng của bạn ngay bây giờ!

Request Now