Chương trình Nhà liên kết

Tiếp thị nhà liên kết là một chiến thuật bán hàng trực tuyến để chủ sở hữu sản phẩm gia tăng doanh
số bằng cách cho phép những người khác nhắm tới cùng đối tượng – “các nhà liên kết” – để kiếm
tiền hoa hồng bằng cách giới thiệu sản phẩm cho người khác. Đồng thời, nó giúp các nhà liên kết có
thể kiếm tiền từ việc bán sản phẩm mà không phải tạo ra sản phẩm của riêng họ.

Lợi ích

Các nhà liên kết có thể kiếm tiền hoa hồng, thu nhập định kỳ thông qua chương trình chia sẻ doanh thu của chúng tôi.

Tiền hoa hồng
Kiếm 20% chia sẻ doanh thu khi quảng bá Ví Kỹ thuật số của chúng tôi. Chúng tôi thường xuyên thực hiện một loạt các chương trình khuyến mãi để thưởng cho bạn và các thành viên được giới thiệu của bạn.
Chuyển đổi
Chuyển đổi tốt có thể khó khăn, đặc biệt ở các thị trường mới nổi. Tại các Nhà liên kết Ivyn, chúng tôi đã bẻ khóa cácchuyển đổi thanh toán, đặc biệt ở những quốc gia ít sử dụng thẻ tín dụng.

Hỗ trợ Nhà liên kết

Có câu hỏi khác về chương trình Nhà liên kết? Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.